MENU (C) (3)

See Tình - Hoàng Thuỳ Linh 「Testo」 - Traduzione Italiana

Uầy, uầy, uây, uây. Sao mới gặp lần đầu mà đầu mình quay quay
Anh ơi anh à. Anh bỏ bùa gì mà lại làm em yêu vậy?
Bae, bae, bae, bae. Em nói từ đầu, baby, can you stay?
Mai đi coi ngày. Xem cưới ngày nào thì nhà mình đông con vậy?

#sanderlei #lyrics #TikTok #REMIX


See Tình - Hoàng Thuỳ Linh 「Testo」

Uầy, uầy, uây, uây. Sao mới gặp lần đầu mà đầu mình quay quay
Anh ơi anh à. Anh bỏ bùa gì mà lại làm em yêu vậy?
Bae, bae, bae, bae. Em nói từ đầu, baby, can you stay?
Mai đi coi ngày. Xem cưới ngày nào thì nhà mình đông con vậy?

[Refrain]
Nếu như một câu nói có thể khiến anh vui (Ih ạ, ih ạ)
Sẽ suốt ngày luôn nói không ngừng để anh cười (Na-na-na)
Nếu em làm như thế trông em có hâm không? (Đi-đi-điên lắm!)
Đem ngay vô nhà thương, đem ngay vô nhà thương
Đem ngay vô nhà anh để thương!

[Pre-Chorus]
Giây phút em gặp anh là
Em biết em see tình
Tình, tình, tình, tang, tang tính
Tang tình, tình, tình tang, tang, tang
Giây phút em gặp anh là
Em biết em see tình
Tình đừng tình, toan, toan, tính
Toang tình, mình tình tan, tan, tan, tình

[Chorus]
Yeah, yeah
Anh tính sao, giờ đây anh tính sao?
Yeah, yeah
Anh tính sao, giờ đây anh tính sao?
[Verse 2]
Tới đâu thì tới
Tới đâu thì tới
Em cũng chẳng biết tới đâu (Tới đâu)
Biết yêu là khó
Không yêu cũng khó
Em cũng chẳng biết thế nào (Biết thế nào)
Hôm nay tia cực tím xuyên qua trời đêm
Anh như tia cực hiếm xuyên ngay vào tim (Huh-ah, ooh)
Ấy, ấy, ấy, chết em rồi
Ấy, ấy, chết thật thôi

[Refrain]


Nếu như một câu nói có thể khiến anh vui (Ih ạ, ih ạ)
Nói thêm một câu nữa có khi khiến anh buồn (Na-na-na)
Nếu em làm như thế trông em có hâm không? (Đi-đi-điên lắm!)
Đem ngay vô nhà thương, đem ngay vô nhà thương
Đem ngay vô nhà anh để thương!

[Pre-Chorus]
Giây phút em gặp anh là
Em biết em see tình
Tình, tình, tình, tang, tang tính
Tang tình, tình, tình tang, tang, tang
Giây phút em gặp anh là
Em biết em see tình
Tình đừng tình, toan, toan, tính


Toang tình, mình tình tan, tan, tan, tình

[Chorus]
Yeah, yeah
Anh tính sao, giờ đây anh tính sao?
Yeah, yeah
Anh tính sao, giờ đây anh tính sao?

[Outro]
Giây phút em gặp anh là
Em biết em see tình


See Tình - Hoàng Thuỳ Linh 「Testo」 - Traduzione Italiana


Whoa, whoa, whoa, whoa, whoa. Perché la mia testa è girata quando ci siamo incontrati per la prima volta
Oh mio tu. Che incantesimo hai lanciato per farmi innamorare di te?


Bae, Bae, Bae, Bae. Ho detto dall'inizio, piccola, puoi restare?
Vado a vedere la data domani. Quando è il giorno del matrimonio in cui la mia casa è così piena di bambini?

[Ritornello]
Se una frase può rendermi felice (ih, ih)
Parlerò tutto il giorno senza smettere di farti ridere (Nanana)
Se lo faccio, sembrerò caldo? (Go-Go-Crazy!)
Portalo subito in ospedale, portalo direttamente in ospedale
Portalo direttamente a casa tua ad amare!

[Pre-chorus]
Il momento in cui ti ho incontrato è stato
So di vedere l'amore
Amore, amore, amore, lutto, lutto


Lutto, amore, lutto, lutto, lutto
Il momento in cui ti ho incontrato è stato
So di vedere l'amore
L'amore non ama, calcola, calcola, calcola
Ti amo, ti amo, ti amo, ti amo

[Coro]
Si si
Cosa ne pensi, cosa ne pensi adesso?
Si si
Cosa ne pensi, cosa ne pensi adesso?

[Verso 2]
Ovunque tu vada, vieni


Ovunque tu vada, vieni
Non so dove (dove andare)
Sapere come amare è difficile
È difficile non amare
Non so come (so come)
Oggi i raggi ultravioletti penetrano nel cielo notturno
Sei come un raro raggio di luce che mi trafigge il cuore (Huh-ah, ooh)
Sì, quello, sono morto
Sì, ehi, è morto

[Ritornello]
Se una frase può rendermi felice (ih, ih)
Dire che un'altra frase potrebbe rendermi triste (Nanana)
Se lo faccio, sembrerò caldo? (Go-Go-Crazy!)


Portalo subito in ospedale, portalo direttamente in ospedale
Portalo direttamente a casa tua ad amare!

[Pre-chorus]
Il momento in cui ti ho incontrato è stato
So di vedere l'amore
Amore, amore, amore, lutto, lutto
Lutto, amore, lutto, lutto, lutto
Il momento in cui ti ho incontrato è stato
So di vedere l'amore
L'amore non ama, calcola, calcola, calcola
Innamorarmi, mi sto innamorando, abbronzatura, abbronzatura, amore

[Coro]


Si si
Cosa ne pensi, cosa ne pensi adesso?
Si si
Cosa ne pensi, cosa ne pensi adesso?

[Outro]
Il momento in cui ti ho incontrato è stato
So di vedere l'amoreLyrics by Sanderlei

#sanderlei